“Meow” means “woof” in cat.
– George Carlin

Zoveel talen iemand spreekt, zovele malen is hij een mens.
– Karel V

I speak Spanish to God, Italian to women, French to men, and German to my horse.
– Charles V

L’allemand est la langue dans laquelle je me tais de préférence.
– Jules Renard

Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.
– Johann Wolfgang von Goethe

 

MENSEN

 

 

Leren hoeft niet saai of schools te zijn, maar kan ook “fun” zijn.
Door mij ervaringen als coach, ben ik vertrouwd met het begeleiden van mensen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen alles kan, op haar of zijn eigen manier en ritme.
Behalve het aanleren van een taal, geef ik je de dosis zelfvertrouwen die je nodig hebt om eraan te beginnen! Uiteraard zijn persoonlijke inzet en motivatie belangrijke factoren: hoe meer je zelf doet, hoe sneller je zal vorderen.

 
 

 

TALEN

 

 

In een steeds complexere en internationale samenleving is talenkennis een grote troef! Jammer genoeg is de verworven talenkennis, snel weer vergeten als we de aangeleerde talen niet of weinig gebruiken.
Interactiviteit staat bij mij op de eerste plaats: grammatica en woordenschat wordt zoveel mogelijk vanuit een concrete situatie benaderd.
Of je nu Nederlands, Engels, Frans of Duits vanaf nul wil leren of gewoon de boel weer wil wat gaan opfrissen: ik sta paraat om je hierbij te ondersteunen.

 

 

TRAINEN

 

 

Een complexere wereld vraagt steeds complexere vaardigheden van mensen. Deze zogenaamde “soft skills” helpen je om het beste uit jezelf én anderen te halen. Graag help ik je om je workflow te verbeteren (time-management), dingen visueel in kaart te brengen (mindmapping) of om beter met anderen om te gaan (“beïnvloeden” – projectwerk). Zit je ergens strop in je loopbaan of vlot het niet zo op je werk, dan kan ik je misschien ondersteunen met personal coaching.

 

 

PEOPLE

 

Learning needn’t be boring or “academic”; it can actually be quite fun!
As a coach, I have experience in providing support to people. It is my firm belief that everyone can learn anything, each in his or her own manner and pace.
Apart from teaching you the actual language, I provide you with the necessary dose of self-confidence in order to start learning! Your personal commitment and motivation are obviously two important elements: the more you do yourself, the more you’ll progress.

 

 

LANGUAGES

 

 

In an ever more complex and global society, language skills prove to be a great asset. Unfortunately, our acquired language skills are rapidly forgotten if we don’t actively use these languages on a regular basis.
I have an interactive approach: grammatical issues or vocabulary are explained in a concrete, relevant setting.
Whether you wish to learn Dutch, English, French or German from scratch or refresh your knowledge: I’m ready to support you.

 

 

TRAINING

 

 

A more complex world demands more complex skills from people. These so-called soft skills help you to get the most out of yourself and of others. I can assist you in improving your workflow (time-management), how to provide visual structure (mind mapping) and how to focus working more efficiently with others (influencing people – project work).
If you have issues concerning your career direction or your daily job, then I can provide assistance through personal coaching.

Gedeelde ervaringen

Contact

“Innovativiteit / vernieuwingsgerichtheid is één van je sterke kanten denk ik. Géén enkel les was hetzelfde. Voor ons was dit zéér aangenaam. Van in het begin gaf je ook een duidelijke richting aan welke kant je uit wilde. Niet steeds werken met een cursus, je eigen weg/imput! Duidelijke en open feed-back.”
Ivo Vyncke, BASF

“It has been a pleasure to have Peter as Dutch trainer for a period of 6 months. His multi-disciplinary background insuapproach made it a very enjoyable and fruitful journey. Looking forward to cross our paths again in the future.”
Jean-Christophe Marchal – Director of IT Infrastructure & Operations at Generali Belgium

“Als taalcoach weet Peter op een boeiende manier mensen wegwijs te maken bij het aanleren van een nieuwe taal.”
Danny Verret – Site Manager Actemium – Werf Total Raffinaderij Antwerpen

People Language Training
Peter Lissack

Wolfjagerslei 5
2140 Borgerhout, België

pltinfonow@gmail.com

+ 32 495 58 39 85